Đối tác

  1. Cung cấp Hệ thống siêu thị và các Chợ đầu mối Hóc Môn, Hồ Chí Minh, Đà Nẳng, Huế, Hà Nội, Lào Cai, Hải Phòng.
  2. Nhà phân phối sĩ các chuỗi siêu thị.
  3. Nhà xuất khẩu & nhập khẩu.
  4. Các nhà đầu tư sản xuất.