Liên hệ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi thông tin cho quý vị trong thời gian sớm nhất 24h.

  1. Tên doanh nghiệp: .CTY CP RAU QUẢ BÌNH MINH.
  2. Địa chỉ của doanh nghiệp: 1226 Tổ 10, Ấp Mỹ Hòa, Bình Minh, Vĩnh Long
  3. Số điện thoại: (+84)070.3765 559..Số fax: (+84)070.3765 558
  4. Địa chỉ e-mail: rauquabinhminhcorp@gmail.com
  5. Website:http://www. rauquabinhminh.com