Bưởi

Bưởi 5 Roi: Sản phẩm GLOBAL G.A.P, VIET G.A.P  trái cây nhiệt đới Tên gọi: 5 Roi Pomelo, Nam Roi Pomelo, Citrus Maxima, Shaddock, Honey Pomelo. Yellow pomelo. Loại Hàng: Trái cây tươi/ fresh tropical fruit. Màu Sắc: xanh nhạt chuyển sang vàng khi chín, ruột trắng vàng, không hạt. Mùi vị: ngọt ngọt chua…